خبر روز - آرشیو

انتصاب 4 عضو هیات علمی دانشگاه در کارگروه تدوین و بازنگری سرفصل های درسی ایرانشناسی وزارت علوم

انتصاب 4 عضو هیات علمی دانشگاه در کارگروه تدوین و بازنگری سرفصل های درسی ایرانشناسی وزارت علوم

دکتر نعمت الله ایران زاده،دکتر رضا ملکی، دکتر عبدالکریم نیکخواه و دکتر احمد تمیم داری از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به عضویت کارگروه تدوین و بازنگری سرفصل درسی ایرانشناسی در دانشگاه های و مراکز علمی خارج از کشور دعوت شدند.

ادامه مطلب