خبر روز - آرشیو

تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان علمی و اداری دانشگاه (دانش آموزان ممتاز)

تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان علمی و اداری دانشگاه (دانش آموزان ممتاز)

روابط عمومی دانشگاه طبق روال سال‌های گذشته از تلاش فرزندان کارکنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی که در سال تحصیلی ۹6-۹5 به عنوان شاگرد ممتاز شناخته شده‌اند تقدیر و قدردانی می نماید.

ادامه مطلب
برگزاری دوره های مهارت افزایی MBA و DBA

برگزاری دوره های مهارت افزایی MBA و DBA

مدیریت آموزش های آزاد در نظر دارد، طبق روال گذشته، برای فصل تابستان 96، دوره های مدیریت عالی کسب و کارDBA و دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و هم چنین، دوره های مختلف و متنوع مهارت افزایی را برگزاری کند.

ادامه مطلب
آگهی مناقصه خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه علامه طباطبائی

آگهی مناقصه خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظردارد تامین پهنای باند اینترنت خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعــوت می شود حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

ادامه مطلب