معرفی کتاب

آموزش علوم و فنون کُشتی

آموزش علوم و فنون کُشتی

کتاب «آموزش علوم و فنون کُشتی» برای دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نوشته جواد شهلائی باقری و رضا رضائی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
«کودکان، جوانان و شهر»

«کودکان، جوانان و شهر»

کتاب «کودکان، جوانان و شهر» نوشته کاترین هورشلمن لورین ون بلرک، ترجمه دکتر سمیه شالچی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
«طوفان الاقصی؛ فلسطین، شبهات و سؤال‌ها»

«طوفان الاقصی؛ فلسطین، شبهات و سؤال‌ها»

کتاب «طوفان الاقصی؛ فلسطین، شبهات و سؤال‌ها» از دروس معارف اسلامی، با استفاده از نظرات و مشارکت صاحب نظرانی همچون «حمید پارسانیا»، «سیدجواد میرخلیلی»، «داود مهدوی زادگان»، «عباسعلی رهبر»، «سیدمهدی میراحمدی»، «حمید احمدی»، «مختار شیخ حسینی»، «علی عبدی» و «سلمان رضوی» تهیه و تدوین شد.

ادامه مطلب
«رهیافت‌های میان‌فرهنگی در مطالعات سازمان و مدیریت»

«رهیافت‌های میان‌فرهنگی در مطالعات سازمان و مدیریت»

کتاب «رهیافت‌های میان‌فرهنگی در مطالعات سازمان و مدیریت»، نوشته زینب آیجان، رابیندراانکانونگو و مانویل مندونسا و ترجمه حامد دهقانان، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، به همت مرکز چاپ و انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب