معرفی کتاب

آمار و احتمال مقدماتی

آمار و احتمال مقدماتی

کتاب «آمار و احتمال مقدماتی» نوشته محمد بامنی مقدم و وحید رضائی‌تبار به کوشش مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی منتشر شد.

ادامه مطلب
«ورزش، مربیگری و کم‌توانی ذهنی»

«ورزش، مربیگری و کم‌توانی ذهنی»

کتاب «ورزش، مربیگری و کم‌توانی ذهنی» نوشته دیوید حسن، ساندرا داولینگ، روی مک کندی با ترجمه دکتر رامین بلوچی، دکتر رحمان امیری و دکتر سعید بحیرایی به کوشش مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
«اقتصاد مالی میانه»

«اقتصاد مالی میانه»

کتاب «اقتصاد مالی میانه» نوشته ژان پیر دانتین و جان دونالدسون با ترجمه دکتر رضا طالبلو به کوشش مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
«تحلیل داده- ستانده شالوده‌ها و بسط‌ها (دوره دوجلدی)»

«تحلیل داده- ستانده شالوده‌ها و بسط‌ها (دوره دوجلدی)»

کتاب «تحلیل داده- ستانده شالوده‌ها و بسط‌ها (دوره دوجلدی)» نوشته پیتر دی. بلیر و رونالد ای. میلر و ترجمه دکتر علی اصغر بانویی و دکتر پریسا مهاجر، به کوشش مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسید.

ادامه مطلب