خبر روز - آرشیو

برگزاری نشست‌های تخصصی به مناسبت چهارصدمین سال روابط ایران و اسپانیا

برگزاری نشست‌های تخصصی به مناسبت چهارصدمین سال روابط ایران و اسپانیا

به مناسبت چهارصدمین سال روابط ایران و اسپانیا سلسله نشست‌های علمی با مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه آتونوما 18 و 19 آذرماه سال جاری در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب