آموزش و پژوهش - آرشیو

دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی «نشان شوالیه پالم آکادمیک» را از سوی دولت فرانسه دریافت کرد

دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی «نشان شوالیه پالم آکادمیک» را از سوی دولت فرانسه دریافت کرد

دانشیار گروه آموزشی مترجمی زبان فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی «نشان شوالیه پالم آکادمیک» را از دولت فرانسه دریافت کرد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم با مشارکت مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم با مشارکت مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی

نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم با تمرکز بر شناسایی فرصت های توسعه تجارت با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور علاقه مندان و صاحبنظران دولتی، دانشگاهی و بخش و خصوصی آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی « ایران و ابتکار کمربند و راه چین؛ ویژه فعالان حوزه رسانه » در مرکز تحقیقات چین برگزار شد

کارگاه آموزشی « ایران و ابتکار کمربند و راه چین؛ ویژه فعالان حوزه رسانه » در مرکز تحقیقات چین برگزار شد

اولین کارگاه از مجموعه آموزشی ایران و جاده ابریشم با عنوان «ایران و ابتکار کمربند و راه چین» توسط مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی برای فعالان حوزه رسانه برگزار شد.

ادامه مطلب
مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی در نشست ملی ابتکار یک کمربند یک راه حضور پیدا کرد

مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی در نشست ملی ابتکار یک کمربند یک راه حضور پیدا کرد

نشست ملی راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم با تمرکز بر شناسایی فرصت های توسعه تجارت با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همت موسسه مطالعات خلیج فارس و معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با نظارت علمی دانشگاه صنایع و معادن و نظارت محتوایی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

ادامه مطلب