آموزش و پژوهش - آرشیو

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد آر‌دی‌ای

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد آر‌دی‌ای

هشتمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد آر‌دی‌ای در کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبائی با حضور اعضای کارگروه،8 بهمن ماه در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

ادامه مطلب