آموزش و پژوهش - آرشیو

کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) برگزار شد

کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) برگزار شد

هشتمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) توسط کارگروه مشترک پیاده‌سازی استاندارد کتابخانه‌های دانشگاه‌های علامه طباطبائی و شهید بهشتی 20 اسفند ماه جاری به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب