آموزش و پژوهش - آرشیو

همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛چالش ها و راهبردها در دانشگاه علامه طباطبائی

همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛چالش ها و راهبردها در دانشگاه علامه طباطبائی

مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دانشگاه ها،سازمان ها و نهادهای علمی کشور همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛ چالش ها و راهبردها را نیمه دوم بهمن ماه سال جاری برگزار می کند.

ادامه مطلب