آموزش و پژوهش - آرشیو

هجدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) به صورت مجازی برگزار شد.

هجدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) به صورت مجازی برگزار شد.

هجدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) توسط کارگروه مشترک پیاده‌سازی استاندارد آردی‌اِی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علامه طباطبائی و شهید بهشتی 8 تیر ماه به صورت مجازی برگزار شد

ادامه مطلب
چهارمین دوره رویداد جایزه بازی های جدی دی ماه سال جاری با حمایت دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

چهارمین دوره رویداد جایزه بازی های جدی دی ماه سال جاری با حمایت دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

چهارمین دوره رویداد جایزه بازی های جدی در سه بخش اصلی جشنواره بازی جدی، هکاتون بازی جدی و سمپوزیوم بازی جدی دی ماه 1399 با حمایت دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده مدیریت برگزار می شود.

ادامه مطلب
دوره تخصصی نگارش مقالات بین المللی ویژه اعضای هیأت‏ علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی

دوره تخصصی نگارش مقالات بین المللی ویژه اعضای هیأت‏ علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی

معاونت پژوهشی دانشگاه، اولین دوره مهارت‌های تخصصی مربوط به نگارش مقالات بین‌المللی را برای اعضای هیأت‏ علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در مرداد و شهریور سال جاری برگزار می نماید.

ادامه مطلب
هفدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) برگزار شد

هفدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) برگزار شد

هفدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) توسط کارگروه مشترک پیاده‌سازی استاندارد آردی‌اِی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علامه طباطبائی و شهید بهشتی 25 خرداد ماه به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
کرسی ترویجی " جایگاه انتقال تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا"به صورت مجازی برگزار می شود

کرسی ترویجی " جایگاه انتقال تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا"به صورت مجازی برگزار می شود

کرسی ترویجی آقای دکتر اصغر کیوان حسینی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان" جایگاه انتقال تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا" 25 تیرماه جاری به صورت مجازی برگزار می گردد.

ادامه مطلب