آموزش و پژوهش - آرشیو

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی جایزه مسابقه بین المللی مقالات IPC 2020 دریافت کرد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی جایزه مسابقه بین المللی مقالات IPC 2020 دریافت کرد

مقاله علمی دکتر گل نسا گلینی مقدم عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در مسابقه بین المللی مقالات IPC 2020 (انجمن علوم ارتباطات و تکنولوژی) کشور آمریکا به عنوان مقاله اول پذیرفته و جایزه بین المللی دریافت کرد.

ادامه مطلب
شانزدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) به صورت مجازی برگزار شد

شانزدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) به صورت مجازی برگزار شد

شانزدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) توسط کارگروه مشترک پیاده‌سازی استاندارد آردی‌اِی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علامه طباطبائی و شهید بهشتی 11 خرداد ماه به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب