مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی کتاب


«تربیت بدنی عمومی»

«تربیت بدنی عمومی»

کتاب «تربیت بدنی عمومی» نوشته جواد شهلائی باقری، حبیب هنری و فرزاد غفوری به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
«روش‌های آماری پیشرفته»

«روش‌های آماری پیشرفته»

کتاب «روش‌های آماری پیشرفته» نوشته فرزاد اسکندری و سیما نقی‌زاده اردبیلی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
«کودکان، جوانان و شهر»

«کودکان، جوانان و شهر»

کتاب «کودکان، جوانان و شهر» نوشته کاترین هورشلمن لورین ون بلرک، ترجمه دکتر سمیه شالچی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبائی به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
«رهیافت‌های میان‌فرهنگی در مطالعات سازمان و مدیریت»

«رهیافت‌های میان‌فرهنگی در مطالعات سازمان و مدیریت»

کتاب «رهیافت‌های میان‌فرهنگی در مطالعات سازمان و مدیریت»، نوشته زینب آیجان، رابیندراانکانونگو و مانویل مندونسا و ترجمه حامد دهقانان، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، به همت مرکز چاپ و انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
«روان‌شناسی تبلیغات و رسانه»

«روان‌شناسی تبلیغات و رسانه»

کتاب «روان‌شناسی تبلیغات و رسانه» اثر دکتر فرامرز سهرابی، استاد تمام دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه‌طباطبائی، به همت مرکز چاپ و انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
«اقتصاد گردشگری»

«اقتصاد گردشگری»

کتاب «اقتصاد گردشگری»، نوشته محمدرضا فرزین، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، به همت مرکز چاپ و انتشارات این دانشگاه منتشر شده و به چاپ سوم رسیده است.

ادامه مطلب
«اندازه و احتمال»

«اندازه و احتمال»

کتاب «اندازه و احتمال»، نوشته اس .آر. آتریا و وی. اس. ساندر با ترجمه رضا پورطاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به همت مرکز چاپ و انتشارات این دانشگاه منتشر شده است.

ادامه مطلب
«بومی سازی برنامه های اتحادیه اروپا در زمینه توسعه خدمات کتابخانه های عمومی متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران»

«بومی سازی برنامه های اتحادیه اروپا در زمینه توسعه خدمات کتابخانه های عمومی متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران»

کتاب «بومی سازی برنامه های اتحادیه اروپا در زمینه توسعه خدمات کتابخانه های عمومی متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران»، نوشته گلنسا گلینی مقدم، رحمت الله فتاحی و فریده عصاره، به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.

ادامه مطلب