آرشیو اخبار

با حضورمعاون وزیرعلوم: مجموعه ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه افتتاح شد

با حضورمعاون وزیرعلوم: مجموعه ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه افتتاح شد

با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم، دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، دکترغلامرضا شعبانی بهار معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش، دکتر پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم و محمدرضا دهخدا، رئیس فدراسیون ورزش دانشگاهی، مجموعه ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه علامه طباطبائی افتتاح شد.

ادامه مطلب