آرشیو اخبار

ساختارهای نوین شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته، حال و آینده

ساختارهای نوین شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته، حال و آینده

نهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان «ساختارهای نوین شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته، حال و آینده» با همکاری انجمن علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی پنجشنبه ۲۰ آبان ماه برگزار شد.

ادامه مطلب