آرشیو اخبار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی جایزه مسابقه بین المللی مقالات IPC 2020 دریافت کرد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی جایزه مسابقه بین المللی مقالات IPC 2020 دریافت کرد

مقاله علمی دکتر گل نسا گلینی مقدم عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در مسابقه بین المللی مقالات IPC 2020 (انجمن علوم ارتباطات و تکنولوژی) کشور آمریکا به عنوان مقاله اول پذیرفته و جایزه بین المللی دریافت کرد.

ادامه مطلب
 ۸ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی عنوان «پژوهشگران پر استناد کشور» را کسب کردند

۸ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی عنوان «پژوهشگران پر استناد کشور» را کسب کردند

بنا بر اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 8عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر قرار گرفتند.

ادامه مطلب