فرهنگی و دانشجویی - آرشیو

مسابقه عکاسی ویژه دانشجویان ورودی جدید

مسابقه عکاسی ویژه دانشجویان ورودی جدید

روابط عمومی دانشگاه با توجه به آغاز سال تحصیلی و برگزاری آیین استقبال از دانشجویان نو ورود مسابقه عکاسی با موضوع «دانشگاه من» را ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می نماید.

ادامه مطلب
ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه مراسم معارفه با دانشجویان ورودی جدید خود را برگزار می کند

ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه مراسم معارفه با دانشجویان ورودی جدید خود را برگزار می کند

دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه به منظور آشنایی دانشجویان تحت پوشش خود با قوانین و مقررات آموزشی طی دو روز (خواهران و برادران) مراسم معارفه 200 دانشجوی شاهد و ایثارگر ورودی سال جدید تحصیلی را طبق روال سال های گذشته برگزار می نماید.

ادامه مطلب