آرشیو اخبار

نشست بین‌المللی چهارصدمین سال روابط  تاریخی و فرهنگی ایران و جهان اسپانیایی زبان

نشست بین‌المللی چهارصدمین سال روابط تاریخی و فرهنگی ایران و جهان اسپانیایی زبان

نشست بین‌المللی مشترک با عنوان چهارصدمین سال روابط تاریخی و فرهنگی ایران و جهان اسپانیایی زبان با همکاری دانشگاه آتونوما مادرید و علامه طباطبائی روزهای 18 و 19 آذرماه در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی برگزار شد.

ادامه مطلب
عملکرد موفقیت‌آمیز دانشگاه علامه طباطبائی در دولت تدبیر و امید

عملکرد موفقیت‌آمیز دانشگاه علامه طباطبائی در دولت تدبیر و امید

معاون دانشجویی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی نیاز به تأیید و تأکید ندارد و همه شواهد نشان می‌دهد که یک حرکت زیربنایی و جدی در این دانشگاه صورت گرفته است و ضمن برگشت نظم و انضباط، زیرساخت‌هایی که باید در یک دانشگاه تخصصی علوم انسانی انجام می‌شد، خوشبختانه به همت آقای سلیمی و همکارانشان صورت گرفته است.

ادامه مطلب