آرشیو اخبار

نشست تخصصی راهکارهای مهجوریت زدایی از قرآن در نظام آموزش عالی کشور

نشست تخصصی راهکارهای مهجوریت زدایی از قرآن در نظام آموزش عالی کشور

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های گروه پژوهشی مطالعات قرآن بنیان با عنوان" راهکارهای مهجوریت زدایی از قرآن در نظام آموزش عالی کشور" با حضور استادان و صاحبنظران علوم اسلامی و قرآنی 17 آبان ماه جاری در محل دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می گردد.

ادامه مطلب