آرشیو اخبار

دکتر مقصود امیری، استاد دانشگاه علامه طباطبائی در جمع پژوهشگران پر استناد (یک درصد برتر جهان) در سال 2020 قرار گرفت

دکتر مقصود امیری، استاد دانشگاه علامه طباطبائی در جمع پژوهشگران پر استناد (یک درصد برتر جهان) در سال 2020 قرار گرفت

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص های اساسی علم ESIو WOS، دکتر مقصود امیری استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برای چهارمین سال متوالی در جمع پژوهشگران پر استناد (یک درصد برتر جهان) در سال 2020 قرار گرفت.

ادامه مطلب
عملکرد علوم انسانی در تولید دانش در جامعه ما افتخار‌آمیز است

عملکرد علوم انسانی در تولید دانش در جامعه ما افتخار‌آمیز است

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: عملکرد علوم انسانی در تولید دانش در جامعه ما افتخار‌آمیز بوده است و اگر کل جامعه را مد نظر قرار دهیم، اثرات شگرف علوم اجتماعی و انسانی را در جامعه خواهیم دید.

ادامه مطلب
رویداد تدکس دانشگاه علامه‌طباطبائی با موضوع «امید و مسئولیت» برگزار می‌شود

رویداد تدکس دانشگاه علامه‌طباطبائی با موضوع «امید و مسئولیت» برگزار می‌شود

ﺑﺮﻧﺎمه TEDX برای کمک ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ TED، ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ادامه مطلب
کارگاه پژوهشی «شیوه ها و رهنمودهای انتخاب مجله مناسب» ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می شود

کارگاه پژوهشی «شیوه ها و رهنمودهای انتخاب مجله مناسب» ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می شود

معاونت پژوهشی دانشگاه کارگاه پژوهشی مجازی با عنوان «شیوه ها و رهنمودهای انتخاب مجله مناسب» را چهارشنبه 26 آذرماه جاری ویژه اعضای محترم هیأت‌علمی و دانشجویان دوره‌های تحصیلات‌تکمیلی برگزار می نماید.

ادامه مطلب
آگهی پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی (سهمیه استعدادهای درخشان)

آگهی پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی (سهمیه استعدادهای درخشان)

دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته برای سال تحصیلی 1401-1400 در دوره روزانه کارشناسی ارشد، دانشجو می پذیرد.

ادامه مطلب