آرشیو اخبار

سامانه پیشخوان خدمت به همت معاونت آموزشی دانشگاه راه اندازی شد

سامانه پیشخوان خدمت به همت معاونت آموزشی دانشگاه راه اندازی شد

سامانه پیشخوان خدمت به همت معاونت آموزشی دانشگاه راه اندازی شد. در این سامانه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل، انجام امور فارغ التحصیلی، انجام تسویه حساب، امور مربوط به سنوات آموزشی و... امکان پذیر است.

ادامه مطلب