آرشیو اخبار

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال  اول  سال تحصیلی 99-98 اعلام شد

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اعلام شد

از سوی معاونت آموزشی دانشگاه، برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی اعلام شد.

ادامه مطلب