آرشیو اخبار

ارائه جدید ترین تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه زبان شناسی، ادبیات و آموزش زبان فارسی

ارائه جدید ترین تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه زبان شناسی، ادبیات و آموزش زبان فارسی

انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی در حاشیه برگزاری نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان که 28 و 29 مهرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، جدید ترین تولیدات علمی خود در زمینه زبان شناسی، ادبیات و آموزش زبان فارسی را ارائه کرد.

ادامه مطلب