آرشیو اخبار

جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه

جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه

معاونت فرهنگی اجتماعی، جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه را برای مقاطع کارشناسی بر اساس سال ورودی 1390 و کارشناسی ارشد بر اساس سال ورودی 1392 و دکتری بر اساس سال ورودی 1390 در روز سه شنبه مورخ 1396/02/05 برگزار می نماید.

ادامه مطلب
آگهی بکارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبائی ویژه داوطلبان استان تهران

آگهی بکارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبائی ویژه داوطلبان استان تهران

دانشگاه علامه طباطبائی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز هیئت‌ امناء دانشگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور، تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی (با پیش‌شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشی) برای خدمت در تهران به‌ کار می گیرد.

ادامه مطلب
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺳﺎل تحصیلی 97-96 (سهمیه استعداد های درخشان)

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺳﺎل تحصیلی 97-96 (سهمیه استعداد های درخشان)

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره 67272/21 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره 237200/21 مورخ 93/12/16 آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اجرایی مصوب مورخ 93/10/13 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی 97-96، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شرکت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮی دکتری می پذیرد.

ادامه مطلب