دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی۲۱۱۴
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی2169
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور۲۷۰۳
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم۲۷۰۵
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی۲۷۰۴
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری۲۷۱۷
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد۲۳۱۶
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی۲۳۲۶
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی۲۲۹۰
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی۲۷۱۳
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب۲۱۰۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی۲۶۱۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی۲۱۴۱
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا۲۱۲۶
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی۲۲۰۳
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان۲۱۴۱
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
روابط عمومیکارشناس مسئول رسانهآقای خدایاری2108
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی۲۱۴۷
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی۲۱۲۲
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری۲۱۵۴
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام۲۱۳۲
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری۲۲۲۲
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران۲۲۰۶
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی۲۲۲۰
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی۲۲۲۱
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد۲۳۱۸
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی۲۷۱۵
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی۲۲۱۰
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | امور مالی | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی۲۲۷۷
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئولخانم حسینیان۲۴۰۲
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2107
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی۲۱۳۲
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.