دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی2114
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری2171
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور2703
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم2705
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی2704
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری2717
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد2316
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی2326
اداره کارگزینیکارشناس کارگزینیزهرا زارعی2170
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی2290
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی2713
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب2109
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی2270
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی2619
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی2237
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی2141
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا2126
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی2203
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان2141
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی2147
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی2122
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری2154
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام2132
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری2222
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران2206
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی2220
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی2221
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد2318
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی2715
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی2210
امورمالیکارشناس مسئول اداره بودجهاقای ذوالقرنین2193
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی2277
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی3596
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری3593
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی2608
روابط عمومیکارشناس روابط عمومیخانم فیروزی2112
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2108
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی2132
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای2401
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی2303
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.