روسای پیشین

 
1632829224-whatsapp-image-2021-09-28-at-12.50.24-pm-1-.jpeg

نام و نام خانوادگی : حسین سلیمی

دوره ریاست : شهریورماه 1392 لغایت مهرماه 1400
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 
 
shariati.jpg

نام و نام خانوادگی : سیّد صدرالدّین شریعتی

دوره ریاست : مهر ماه 1384 لغایت شهریور ماه 1392
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 
 
najafgholi.jpg

نام و نام خانوادگی : نجفقلی حبیبی

دوره ریاست : آذر ماه 1376 لغایت مهر ماه 1384
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 
 
1_366_86_khaliji.jpg

نام و نام خانوادگی : محسن خلیجی اسکویی

دوره ریاست : آبان ماه 1367 لغایت آذر ماه 1376
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 
 
1_366_73_sheikholeslami.jpg

نام و نام خانوادگی : علی شیخ الاسلامی

دوره ریاست : دی ماه 1363 لغایت آبان ماه 1367
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی