دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
گزینش کارکنان-آقای میرزایی تبار۲۱۱۷
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴
مدیریت امور پژوهشی-آقای مبارکی۲۱۴۵
مدیریت امور پژوهشی-خانم میرتهامی۲۱۴۷
مدیریت امور پژوهشی-خانم مهرابی۲۱۴۶
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶
مدیریت امور پژوهشی-خانم همایونی۲۷۱۵
مدیریت امور پژوهشی-خانم الواری2714
مدیریت امور پژوهشی-خانم اسدی۲۷۱۳
مدیریت امور پژوهشی-خانم صفایی۲۷۱۴
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳
هیأت اجرایی جذب-خانم مومنی۲۱۲۲
هیأت اجرایی جذب--۲۱۲۲
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰
امورمالی-خانم میران۲۲۰۶
امورمالی-خانم آق خانی۲۲۰۸
امورمالی-آقای روشن۲۲۱۸
امورمالی-اقای فتح اله زاده۲۱۹۷
امورمالی-خانم احتشامی۲۲۲۰
امورمالی-خانم محمدی۲۲۲۱
اداره رفاه کارکنان-لیلا صیاد۲۳۱۸
اداره رفاه کارکنان--۲۳۶۳
امور اداری-آقای شیخ‌علیشاهی۲۱۸۶
اداره کارگزینی-ظهیرآبادی2172
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴
حراست دانشگاه-اقای مقیسه۲۱۵۰
حراست دانشگاه-آقای پاکپور۲۳۰۲
حراست دانشگاه-خانم پورقاسم۲۱۵۳
حراست دانشگاه-خانم رجبی۲۱۵۱
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱
دبیرخانه مرکزی-خانم۲۲۲۸
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.