دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
روابط عمومی-خانم عبادی۲۱۱۱-
روابط عمومی-آقای کوچک زاده2110-
روابط عمومی-آقای محمدی۲۱۰۸-
روابط عمومی-آقای رفیعی۲۱۰۷-
روابط عمومی-خانم خلیلی2106-
گزینش کارکنان-آقای میرزایی تبار۲۱۱۷-
گزینش کارکنان-خانم خرسندی۲۱۲۷-
گزینش کارکنان-خانم محمدی۲۱۲۹-
گزینش کارکنان-اقای بابایی۲۱۲۷-
معاونت پژوهشی-آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشی-آقای عزیزی۲۱۳۳-
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴-
مدیریت امور پژوهشی-آقای مبارکی۲۱۴۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم میرتهامی۲۱۴۷-
مدیریت امور پژوهشی-خانم مهرابی۲۱۴۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم همایونی۲۷۱۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم الواری۲۲۸۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم اسدی۲۷۱۳-
مدیریت امور پژوهشی-خانم صفایی۲۷۱۴-
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶-
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳-
دفتر نظارت و ارزیابی-آقای دکتر شیوندی۲۱۰۵-
دفتر نظارت و ارزیابی-اقای ذوقی پور۲۱۰۵-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم چمن پیرا۲۱۲۶-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم مسیبی۲۱۱۹-
هیأت اجرایی جذب-خانم حق شناس۲۱۲۲-
هیأت اجرایی جذب-خانم قدیمی۲۱۲۲-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای گودرزی۲۱۸۰-
اداره املاک-اقای سلامت منش۲۱۷۳-
اداره املاک-اقای نگاهی۲۱۷۳-
امورمالی-آقای آباقری۲۱۹۹-
امورمالی-آقای محبتی۲۱۹۹-
امورمالی-خانم مصطفی پور۲۱۹۹-
امورمالی-خانم سمنانی۲۲۰۴-
امورمالی-آقای نصرتی زاده۲۱۹۹-
امورمالی-اقای ذوالقرنین۲۱۹۳-
امورمالی-آقای انصاری۲۲۲۲-
امورمالی-آقای ارخی۲۲۱۷-
امورمالی-خانم بابایی۲۱۹۶-
امورمالی-خانم لطفی۲۲۰۵-
امورمالی-خانم میران۲۲۰۶-
امورمالی-اقای واحدی۲۲۰۸-
امورمالی-خانم آق خانی۲۲۰۸-
امورمالی-آقای روشن۲۲۱۸-
امورمالی-آقای عباسی۲۲۱۸-
امورمالی-اقای فتح اله زاده۲۱۹۷-
امورمالی-خانم احتشامی۲۲۲۰-
امورمالی-خانم محمدی۲۲۲۱-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.