دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳
هیأت اجرایی جذب--۲۱۲۲
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
امور اداری--۲۱۸۶
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
حراست دانشگاه--۲۱۳۴
حراست دانشگاه--۲۱۵۰
حراست دانشگاه--۲۳۰۲
حراست دانشگاه--۲۱۵۳
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
دبیرخانه مرکزی-خانم۲۲۲۸
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی۲۶۳۰
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰
سایرین مرکزی-بانک تجارت۲۳۲۷
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹
سایرین مرکزی-کتابفروشی۲۶۵۹
سایرین مرکزی-تاسیسات۲۳۲۲
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات۲۲۸۸
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان۲۹۰۰
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳
مرکز فناوری اطلاعات-آقای۲۶۳۱
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای حضرتی (شرکت ارد اسپادانا)۲۱۹۰
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.