دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد--
روابط عمومیکارشناسخانم خلیلی2106
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2107
روابط عمومیکارشناسآقای خدایاری2108
روابط عمومیکارشنانسآقای کوچک زاده2110
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
اداره کارگزینی-ظهیرآبادی2172
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده‌های مدیریت و حسابداری - اقتصاد - علوم ریاضی - الهیات - بیمه اکوخانم بهمنی2355
مدیریت امور پژوهشی-خانم الواری2714
-امور عمومی مجتمع فرهنگی مذهبی امام علی(ع)آقای حبیب قلی پور3501
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
-برنامه‌ریزی اجتماعیآقای ابوالفضل امانیان3516
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
-اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری3522
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱
دفتر ریاستمسئول دفترخانم احسنی۲۱۰۲
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور۲۱۰۵
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی۲۱۰۷
همکاری های بین المللپروژه‌های بین‌المللاقای طباطبایی نسب۲۱۰۹
روابط عمومیکارشناس مسئولآقای محمدی۲۱۱۱
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)کاشناسخانم سرداشتانی۲۱۱۴
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶
گزینش کارکنان-آقای میرزایی تبار۲۱۱۷
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.