دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امور ایثارگری و کارکناندانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا-
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2107
روابط عمومیکارشناس مسئول رسانهآقای خدایاری2108
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2112
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2120
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
همکاری های بین المللمدیر گروه گسترش همکاریهای علمی بین المللیآقای دکتر احسان اکرادی2158
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی2169
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2175
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
دفتر جذب منطقه یک-آقای فرهادی2292
امور مالیکارشناسخانم نسرین علیپور2299
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنیخانم بهمنی2355
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
امور اداریسرپرست اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.