دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-2117
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیر-2139
هیأت اجرایی جذب--2122
امورمالیمسئول دفتر-2199
اداره اموالکارشناس اداره اموال-2161
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-2184
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-2331
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-2258
امور اداری--2186
حراست دانشگاه--2135
حراست دانشگاه--2134
حراست دانشگاه--2150
حراست دانشگاه--2302
حراست دانشگاه--2153
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاه--2151
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-2192
دفتر حقوقیکارشناس-2131
حراست دانشگاه--2135
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
----
----
امور اداریمسئول دفتر.2181
مدیریت امور پژوهشیمدیر امور پژوهشیآقاقی دکتر اصلی پور-
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای2401
مدیریت فنی و عمرانی-آقای2224
مرکز فناوری اطلاعات-آقای2631
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی3596
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی2131
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی2254
-مسئول دفتر امور اداریآقای اسماعیل سنجری3522
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری2633
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری2222
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی2127
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند2142
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری3593
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی2211
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی2217
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی2315
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری2199
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی2277
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی2218
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی2133
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی2304
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی2137
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی2254
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.