دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-2117
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی2127
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی2129
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی2127
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات2122
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی2122
هیأت اجرایی جذب--2122
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی2143
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی2143
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری2157
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی2483
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری2154
همکاری های بین المللرئیس گروه گسترش همکاری علمی و بین‌المللیخانم دکتر نرگس سنائی2158
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی2290
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب2109
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
مهارت افزایی-اقای کیایی2259
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور2259
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور2133
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی2133
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی2133
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور2703
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی2180
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر پور محمد باقر2692
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشناسآقای غفوری2691
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان2263
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی2315
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام2646
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی2280
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری2280
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی2273
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب2267
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی2266
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی2303
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی2264
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد2191
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری2313
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی2192
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا2269
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی2488
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی2485
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی2297
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند2709
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.