اداری سازمانی

فراخوان مزایده ها و مناقصه های دانشگاه علامه طباطبائی

فراخوان مزایده ها و مناقصه های دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد انجام برخی از امور خود را از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود براى اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه ها و مزایده ها تا حداکثر 10 روز پس از تاریخ درج آگهی، با اداره تدارکات دانشگاه تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب
آگهى فراخوان مناقصه عمومى و دو مرحله اى طبخ و توزیع غذا، دانشگاه علامه طباطبائى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى و دو مرحله اى طبخ و توزیع غذا، دانشگاه علامه طباطبائى

دانشگاه علامه طباطبائى در نظر دارد طبخ و توزیع غذاى خود را از طریق مناقصه واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت مى شود براى اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه، از تاریخ ۳۱ تیر ماه لغایت ۹ مرداد ماه ۱۳۹۷، با شماره تلفن هاى 09903712063 تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب
آگهى فراخوان مزایده اجاره بوفه هاى دانشگاه علامه طباطبائى

آگهى فراخوان مزایده اجاره بوفه هاى دانشگاه علامه طباطبائى

دانشگاه علامه طباطبائى در نظر دارد بوفه هاى دانشجویى خود را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت مى شود براى اطلاع از شرایط شرکت در مزایده، از تاریخ ۳۰ تیر ماه لغایت ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷، با شماره تلفن هاى 09903712063 تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب
آگهی فراخوان «مناقصه سرویس و نگهداری برق و تاسیسات ساختمان های معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

آگهی فراخوان «مناقصه سرویس و نگهداری برق و تاسیسات ساختمان های معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد سرویس و نگهداری برق و تاسیسات ساختمان های معاونت دانشجویی خود را از طریق مناقصه واگذار نماید، از متقاضیان دعوت می‌شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مزایده، از تاریخ 1397/04/27 لغایت 1397/05/06 به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای واگذاری انجام امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای واگذاری انجام امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد انجام امور خدمات و پشتیبانی خود را از طریق مناقصه برگزار نماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه و دریافت اسناد آن، از تاریخ 25 تیر ماه لغایت سوم مرداد ماه 1397 به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
اطلاعیه مرکز فناوری اطلاعات در خصوص استفاده کارکنان اداری از اینترنت دانشگاه

اطلاعیه مرکز فناوری اطلاعات در خصوص استفاده کارکنان اداری از اینترنت دانشگاه

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اعلام کرد: اتصال کارکنان اداری دانشگاه به اینترنت دانشگاه از تاریخ شنبه 16 تیر ماه جاری تنها با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور ایمیل دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب
آگهی فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای خرید پهنای باند دانشگاه علامه طباطبائی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای خرید پهنای باند دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد خرید پهنای باند خود را از طریق مناقصه برگزار نماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ چاپ آگهی به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب