اداری سازمانی - آرشیو

وبینار قبل از آشنایی با مهارت های انتخاب همسر؛ «لطفا هرگز ازدواج نکنید!» برگزار می شود

وبینار قبل از آشنایی با مهارت های انتخاب همسر؛ «لطفا هرگز ازدواج نکنید!» برگزار می شود

واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی نشست وبیناری با عنوان «قبل از آشنایی با مهارت های انتخاب همسر؛ لطفا هرگز ازدواج نکنید!» را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب