اداری سازمانی - آرشیو

تجدید مناقصه عمومی و دو مرحله ای «خرید 130 تن برنج»

تجدید مناقصه عمومی و دو مرحله ای «خرید 130 تن برنج»

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد 130 تن برنج مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید. از متقاضیان دعوت می­ شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ چاپ آگهی به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند و یا با شماره های 44737555 و 19-44737511 تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب