اداری سازمانی - آرشیو

روز برفی دانشگاه

روز برفی دانشگاه

صبح امروز اغلب مناطق کشور شاهد بارش برف و باران بودند. در این بین دانشگاه علامه طباطبائی نیز سراسر جامه ی سپید به تن کرده است.

ادامه مطلب