آرشیو اخبار

کارگاه «آموزش نویسندگی با بهره گیری از درس نامه هایی از چند نویسنده بزرگ معاصر»

کارگاه «آموزش نویسندگی با بهره گیری از درس نامه هایی از چند نویسنده بزرگ معاصر»

پژوهشکده فرهنگ پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه برگزاری سلسله نشست های آنلاین،کارگاه «آموزش نویسندگی با بهره گیری از درس نامه هایی از چند نویسنده بزرگ معاصر» را برگزار می نماید.

ادامه مطلب