مطالب مرتبط با کلید واژه

انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی


«اندازه و احتمال»

«اندازه و احتمال»

کتاب «اندازه و احتمال»، نوشته اس .آر. آتریا و وی. اس. ساندر با ترجمه رضا پورطاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به همت مرکز چاپ و انتشارات این دانشگاه منتشر شده است.

ادامه مطلب
«بومی سازی برنامه های اتحادیه اروپا در زمینه توسعه خدمات کتابخانه های عمومی متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران»

«بومی سازی برنامه های اتحادیه اروپا در زمینه توسعه خدمات کتابخانه های عمومی متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران»

کتاب «بومی سازی برنامه های اتحادیه اروپا در زمینه توسعه خدمات کتابخانه های عمومی متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران»، نوشته گلنسا گلینی مقدم، رحمت الله فتاحی و فریده عصاره، به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.

ادامه مطلب