اخبار

دکتر کارگر: اتفاق‌های سالیان اخیر، زمینۀ رشد و پیشرفت دانشگاه را رقم زده‌اند
کارنامۀ دانشگاه؛

دکتر کارگر: اتفاق‌های سالیان اخیر، زمینۀ رشد و پیشرفت دانشگاه را رقم زده‌اند گالری

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی گفت: امروز دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی کشور، جزو ۱۳ دانشگاه برتر کشور قد علم کرده است.

ادامه مطلب
دکتر دهقانی فیروزآبادی: روند توسعه و تکامل دانشگاه باعث شده که این دانشگاه در جایگاه مطلوبی قرار بگیرد
کارنامه دانشگاه؛

دکتر دهقانی فیروزآبادی: روند توسعه و تکامل دانشگاه باعث شده که این دانشگاه در جایگاه مطلوبی قرار بگیرد

دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص توسعۀ کمی و کیفی این دانشگاه گفت: در زمینه های مختلفی در این زمینه می توان سخن گفت. روند توسعه و تکامل دانشگاه در سال های اخیر باعث شده که این دانشگاه در جایگاه مناسبی قرار بگیرد.

ادامه مطلب
تقویم رویدادهای علمی بین المللی دانشگاه در هفته جاری ۹ مرداد ماه اعلام شد
رویدادهای علمی بین المللی دانشگاه

تقویم رویدادهای علمی بین المللی دانشگاه در هفته جاری ۹ مرداد ماه اعلام شد

دانشگاه علامه طباطبائی در هفته دوم مرداد ماه جاری میزبان پنج برنامه بین المللی با حضور استادانی از پاکستان، آمریکا، روسیه، هندوستان و ایران خواهد بود.

ادامه مطلب
دکتر خورسندی طاسکوه: مشارکت دانشگاه علامه‌طباطبائی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی واضح و چشمگیر است
از نگاه استادان؛

دکتر خورسندی طاسکوه: مشارکت دانشگاه علامه‌طباطبائی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی واضح و چشمگیر است

دکتر خورسندی طاسکوه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در سال های اخیر، دانشگاه علامه طباطبائی به سمت تاسیس رشته های جدید و رشته هایی که ارتباط بیشتری با صنعت و جامعه دارند، پیش رفته است.

ادامه مطلب
کتاب گزیده عملکرد ۸ ساله دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد

کتاب گزیده عملکرد ۸ ساله دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد

کتاب گزیده عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی، حاوی اقدامات انجام شده در این دانشگاه منتشر شد. این کتاب به تفصیل به فعالیت ها و برنامه های انجام شده و دستاوردهای این دانشگاه در حوزه های مختلف‌؛ آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و نیز توسعه و مدیریت منابع پرداخته است.

ادامه مطلب
دکتر کاشانی: امروز دانشگاه علامه‌طباطبائی یک نمود عینی بیرونی و قابل احترام در میان مراجع علمی و دانشگاهی پیدا کرده است
از نگاه استادان؛

دکتر کاشانی: امروز دانشگاه علامه‌طباطبائی یک نمود عینی بیرونی و قابل احترام در میان مراجع علمی و دانشگاهی پیدا کرده است

دکتر جواد کاشانی گفت: بنده به عنوان یکی از قدیمی های دانشگاه علامه طباطبائی معتقدم که دوران ۸ سالۀ مدیریت اخیر دورانی بسیار باثبات و همراه با امنیت برای دانشگاه بوده است.

ادامه مطلب
دکتر شجاع احمدوند: تدوین نظام‌نامۀ اخلاق حرفه‌ای برای نخستین بار در آموزش دانشگاه علامه‌طباطبائی صورت گرفت
کارنامۀ دانشگاه؛

دکتر شجاع احمدوند: تدوین نظام‌نامۀ اخلاق حرفه‌ای برای نخستین بار در آموزش دانشگاه علامه‌طباطبائی صورت گرفت گالری

معاون آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی گفت: معاونت آموزشی دانشگاه سه مخاطب اصلی یعنی استادان، دانشجویان و کارکنان دارد که تلاش شده است برای هر کدام از این مخاطبان یک کلید واژۀ اصلی پیدا کنیم تا بتوانیم به سمت جایگاه قابل قبولی حرکت کنیم.

ادامه مطلب