آرشیو اخبار

کتاب گزیده عملکرد ۸ ساله دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد

کتاب گزیده عملکرد ۸ ساله دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد

کتاب گزیده عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی، حاوی اقدامات انجام شده در این دانشگاه منتشر شد. این کتاب به تفصیل به فعالیت ها و برنامه های انجام شده و دستاوردهای این دانشگاه در حوزه های مختلف‌؛ آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و نیز توسعه و مدیریت منابع پرداخته است.

ادامه مطلب
دکتر کاشانی: امروز دانشگاه علامه‌طباطبائی یک نمود عینی بیرونی و قابل احترام در میان مراجع علمی و دانشگاهی پیدا کرده است
از نگاه استادان؛

دکتر کاشانی: امروز دانشگاه علامه‌طباطبائی یک نمود عینی بیرونی و قابل احترام در میان مراجع علمی و دانشگاهی پیدا کرده است

دکتر جواد کاشانی گفت: بنده به عنوان یکی از قدیمی های دانشگاه علامه طباطبائی معتقدم که دوران ۸ سالۀ مدیریت اخیر دورانی بسیار باثبات و همراه با امنیت برای دانشگاه بوده است.

ادامه مطلب