آرشیو اخبار

دکتر کاشانی: امروز دانشگاه علامه‌طباطبائی یک نمود عینی بیرونی و قابل احترام در میان مراجع علمی و دانشگاهی پیدا کرده است
از نگاه استادان؛

دکتر کاشانی: امروز دانشگاه علامه‌طباطبائی یک نمود عینی بیرونی و قابل احترام در میان مراجع علمی و دانشگاهی پیدا کرده است

دکتر جواد کاشانی گفت: بنده به عنوان یکی از قدیمی های دانشگاه علامه طباطبائی معتقدم که دوران ۸ سالۀ مدیریت اخیر دورانی بسیار باثبات و همراه با امنیت برای دانشگاه بوده است.

ادامه مطلب