آرشیو اخبار

مدرسه بین‌المللی نوروزی ترجمه از 7 فروردین برگزار می شود

مدرسه بین‌المللی نوروزی ترجمه از 7 فروردین برگزار می شود

مدرسه بین‌المللی ترجمه نوروزی از سوی گروه آموزشی مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری گروه زبان و ادبیات فراسی و انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران 7 لغایت 10 فروردین ماه جاری برگزار می‌شود.

ادامه مطلب