آرشیو اخبار

دکتر علومی یزدی: تحریم‌های آمریکا زندگی مردم ایران را هدف قرار داده است

دکتر علومی یزدی: تحریم‌های آمریکا زندگی مردم ایران را هدف قرار داده است

دکتر علومی یزدی،«رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی» نماینده ایران در پرونده نقض معاهده ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه تحریم‌های ایالات متحده علیه دولت‌های ثالث نبوده بلکه مشخصا زندگی روزمره مردم ایران را هدف قرار داده از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا صلاحیت خود را در این پرونده احراز نموده و وارد رسیدگی ماهوی به پرونده شود.

ادامه مطلب