آرشیو اخبار

اولین مجمع علمی دانشجویی دانشگاه علامه‌طباطبائی با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد

اولین مجمع علمی دانشجویی دانشگاه علامه‌طباطبائی با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد

اولین نشست مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علامه‌طباطبائی با حضور رئیس دانشگاه، جمعی از استادان و دانشجویان فعال انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه 24 بهمن‌ماه جاری در محل سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید.

ادامه مطلب