اطلاعیه ها - آرشیو

نخستین برنامه علمی دوره دانش افزایی ادب فارسی  به صورت مجازی برگزار می شود

نخستین برنامه علمی دوره دانش افزایی ادب فارسی به صورت مجازی برگزار می شود

خانم دکتر زهره اله دادی دستجردی نخستین برنامه علمی دوره دانش افزایی ادب فارسی را ۱۷ تیرماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به وقت تهران با موضوع "تطور نثر فارسی از دیروز تا امروز" برگزار می نمایند.

ادامه مطلب