اطلاعیه ها - آرشیو

دسترسی به کتابخانه دیجیتالی دانشگاه

دسترسی به کتابخانه دیجیتالی دانشگاه

احتراما به آگاهی کاربران گرامی می رساند، دسترسی به کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تا اطلاع ثانوی، از طریق وی پی اِن (VPN) امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص استفاده از وی پی اِن، به راهنمای ذیل مراجعه نمایید:

ادامه مطلب