اطلاعیه ها - آرشیو

دسترسی از راه دور به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی داخلی و بین‌المللی‌، از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه‌، برقرار شد.

دسترسی از راه دور به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی داخلی و بین‌المللی‌، از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه‌، برقرار شد.

از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه‌؛ دسترسی از راه دور به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی داخلی و بین‌المللی‌ فراهم شده است

ادامه مطلب