آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان «اقتصاد سیاسی، انتخاب و رفتار»

کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان «اقتصاد سیاسی، انتخاب و رفتار»

پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دانشگاه غالب هرات و انجمن علوم سیاسی ایران، کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان «اقتصاد سیاسی، انتخاب و رفتار» 16 شهریور ماه به صورت آنلاین برگزار می نماید.

ادامه مطلب