تقویم

نخستین اجتماع بزرگ مردمی منطقه ۲۲

نخستین اجتماع بزرگ مردمی منطقه ۲۲

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

هیئت امام علی(ع) دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می کند: نخستین اجتماع بزرگ ...آیین بزرگداشت مقام استاد

آیین بزرگداشت مقام استاد

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند: آیین بزرگداشت مقام استاد، با حضور هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ...