آغاز ثبت‌نام اردوی راهیان نور ۱۴۰۲ (بهشت خاکی۱۳ )

تاریخ شروع : ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌کند:

اردوی راهیان نور ۱۴۰۲ (بهشت خاکی13 ) ویژه دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار می‌شود.

زمان پیش ثبت‌‌نام: ۸ لغایت ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲  

تاریخ اعزام خواهران: هفته دوم اسفندماه  
تاریخ اعزام برادران: هفته سوم اسفندماه 

پیش ثبت‌نام برادران از طریق پرس‌لاین:
https://survey.porsline.ir/s/AYhMp2sx 
 
پیش ثبت‌نام خواهران از طریق پرس‌لاین:
https://survey.porsline.ir/s/KGcwQcvP 
 
آدرس ثبت‌نام برادران در تلگرام و بله:
Beheshtkhakibaradaran@ 
 
آدرس ثبت‌نام خواهران در تلگرام و بله: 
beheshte_khaki13@