تقویم

نشست واکاویِ یک اشغال

نشست واکاویِ یک اشغال

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن های علوم سیاسی ایران، انجمن دانشجویی علوم سیاسی، روابط ...


نشست رونمایی از کتاب «داستان های گرجی»

نشست رونمایی از کتاب «داستان های گرجی»

۰۹ شهریور ۱۴۰۰

انجمن علمی-دانشجویی مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی برگزار میکند.   نشست رونمایی از کتاب «داستان های گرجی» سخنرانان: دکتر ته آ شورغایا ( ...