چهارمین همایش دوسالانه علوم انسانی قرآن بنیان

تاریخ : ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌کند:

چهارمین همایش دوسالانه «علوم انسانی قرآن بنیان: نقد قرآنی نظریه های رایج در علوم انسانی» در دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌شود.

محورهای فرعی:
نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت
نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه جامعه شناسی و ارتباطات
نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه حقوق و علوم سیاسی
نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه مدیریت و اقتصاد


آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: 15 بهمن‌ماه 1402

زمان برگزاری: 14 اسفندماه 1402