مطالب مرتبط با کلید واژه

بررسی


۷۶ درصد پرونده‌های ارتقای اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱ تأیید شده است
در گفت‌وگو با مدیر برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه مطرح شد؛

۷۶ درصد پرونده‌های ارتقای اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱ تأیید شده است

مدیر برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه علامه طباطبائی گفت: بررسی پروند‌ه‌ها در سال ۱۴۰۱ از سرعت بالایی برخوردار بوده است و از ۶۲ پرونده مورد بررسی در جلسات هیئت ممیزه، ۵ نفر به مرتبه استادی و ۱۸ نفر به مرتبة دانشیاری ارتقا پیدا کردند و به ۱۹ نفر هم با توجه به آیین‌نامه داخلی دانشگاه، پایه تشویقی اعطا شد.

ادامه مطلب
قابلیت اطمینان؛ نظریه و کاربرد

قابلیت اطمینان؛ نظریه و کاربرد

کتاب «قابلیت اطمینان؛ نظریه و کاربرد» نوشته مقصود امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.

ادامه مطلب