اطلاعیه ها - آرشیو

اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع دکتری دی ماه ۱۴۰۰

اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع دکتری دی ماه ۱۴۰۰

ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ ۰۹،۰۸و ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ به اطلاع می رساند دانشجویانی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها ۱۶و بالاتر باشد. همچنین ارائه نمره زبان قابل قبول برای شرکت در ارزیابی جامع الزامی است در غیر اینصورت شرکت در آزمون میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی می رساند، ثبت تقاضای وام در سامانه دانشجویی (پورتال) www.bp.swf.ir از تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ فعال می باشد. ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

ادامه مطلب