دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امور اداریرئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
مرکز فناوری اطلاعات-آقای2631
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور2632
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری2633
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری2640
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام2646
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی2649
سایرین مرکزی-کتابفروشی2659
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشناسآقای غفوری2691
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر پور محمد باقر2692
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی2699
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتمهدی لشنی2701
اداره تدارکاتمسئول مالی دانشکده ارتباطاتحمید احمدی2702
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور2703
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی2704
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم2705
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند2709
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی2713
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی2715
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری2717
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان2900
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
-مسئول دفتر امور اداریآقای اسماعیل سنجری3522
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد3534
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم3537
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.